• touwtrekken
Panathlon

Panathlon

Vind je het ook belangrijk dat jongeren sporten in een gezonde en veilige omgeving? Dat alle jongeren gelijk behandeld worden? Dat meedoen even belangrijk is als winnen? Dan moet je zéker de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport (éénmalig) mee ondertekenen.  Vooraleer je dit doet, lees je best de volledige verklaring.  Bij ondertekening gaan jij en je club namelijk de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Niet enkel woorden dus, maar ook daden!  De rechten van het kind in de sport is naast Fair Play bovendien één van de richtsnoeren die FROS gekozen heeft waarop ze haar beleid rond ethisch sporten wil afstemmen.