• touwtrekken
NCS

NCS

 
De NCS (Nederlandse Culturele Sportbond) is de humanistische levensbeschouwelijke sportkoepel van Nederland, maar is bovenal een ledenorganisatie. Ze wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.

Er zijn heel wat parallellen tussen NCS en FROS, hetgeen de nodige opportuniteiten biedt om op meerdere vlakken samen te werken.  Dit heeft dan ook geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die hoofdzakelijk betrekking heeft op uitwisselingen van de leden van beide organisaties op elkaars sportevenementen en –activiteiten.  Daarnaast komen NCS en FROS jaarlijks samen om op organisatorisch vlak en op vlak van opleidingen en expertise mbt recreatiesport en sportinnovatie te zoeken naar een win-winsituatie.
Er is tevens een gedragscode overeengekomen waarin respect voor elkaar centraal staat.