• touwtrekken
Sport met grenzen

Sport met grenzen

Elke dag beleven een heleboel kinderen en jongeren beleven fijne sportmomenten in onze sportclubs. Reden temeer om ervoor te zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt, zowel op fysiek als op psychisch vlak.  Als sportclub tracht je ervoor te zorgen dat de minderjarigen een omgeving aangeboden wordt waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien, maar ook waar er alles aan gedaan wordt om de integriteit van onze jonge sporters te beschermen.  

Onder andere in de campagnes 'Is Kiezen Verliezen' (VTS en ICES) en de TOP-actie (Time Out tegen Pesten) wordt hier aandacht aan besteed, maar ook in de brochure Ethisch Management vind je enkele handige tools terug die je als club op weg kunnen helpen: (1) een wegwijzer verspreiden waarin staat waar men met welk probleem terecht kan, (2) een gedragscode opstellen of de Fairplay-code van FROS aanpassen, (3) met goede sportbegeleiders werken in een degelijke omkadering, (4) het vlaggensysteem gebruiken, (5) een verantwoordelijke/aanspreekpunt voor integriteit benoemen, (6) een ‘reactieplan’ toepassen in geval van sexueel grensoverschrijdend gedrag en (7) tot slot de aanpak verankeren in het eigen actieplan.

Zit je als sportclub met vragen rond bovenstaande thema's, dan kan je alvast terecht bij volgende organisaties: ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport), CAW (Centrum Algmeen Welzijnswerk) en 1712 (Meldpunt Geweld en Misbruik).