• touwtrekken
Fair play

Fair play

Fair Play is een integraal onderdeel van sport, zowel op recreatief als op topsportniveau, en is niet enkel van toepassing op de sporter zelf, maar op heel zijn/haar entourage.  Daarom heeft FROS dit thema gekozen als één van de richtsnoeren waarop ze haar beleid rond ethisch sporten wil afstemmen.  Daarbij stelt FROS een uitgebreide Fair Play-code ter beschikking van haar sportclubs, die volledig geïmplementeerd of aangepast kan worden naargelang de noden en werkingsaccenten van de club.  Hiermee trachten we om naast de sporter, ook de ouders, de supporters, de trainers, de bestuursleden en de scheidsrechters te bereiken.