• touwtrekken
Ethische adviesraad

Ethische adviesraad

In 2012 richtte FROS de Ethische Adviesraad op en sinds 2015 versterkt collega-federatie Sporta de gelederen. Dit onafhankelijk adviesorgaan is samengesteld uit uiteenlopende ervaringsdeskundigen uit het Vlaamse sportlandschap. Alle raadsleden hebben een gedeelde ervaring en/of bekommernis rond ethisch verantwoord sporten, zonder dat er daarbij conflicterende belangen ontstaan.

Het takenpakket van de Ethische Adviesraad berust op drie pijlers: 1. Informeren/sensibiliseren, 2. Beperken/vermijden, 3. Remediëren.  In dit document vind je meer informatie terug over de Ethische Adviesraad.