• touwtrekken
Sportclub

Sportclub

Leden verzekeren voor uw clubactiviteiten?

Clubs kunnen voor, zo goed als, elke sporttak terecht bij FROS!

Clubs die hun leden willen verzekeren, kunnen zich aansluiten bij FROS. Een clubaansluiting behelst een degelijke sportverzekering voor de leden incl. sportclubondersteuning voor 1 jaar. De info over de verzekering vind je onder 'hoofsportpolis' via de link verzekeringsaanbod.
FROS werkt standaard met 2 aansluitingsperioden: kalender (01/01 tot 31/12) en seizoen (01/09 tot 31/08 het daaropvolgend jaar)*

De accenten die FROS legt, op gebied van clubondersteuning, zijn terug te vinden onder 'focus':
- Gezond en ethisch sporten - Jeugdsport  - Kwaliteit in de sportclub -

* Wegens licentie en/of competitiewerking gelden er voor de aansluiting van LZV clubs en AVB clubs andere voorwaarden en/of wordt een andere administratie gehanteerd. (zie lager)

Klik op de onderstaande items om de inhoud zichtbaar te maken. 

Aansluiten als sportclub

Tarieven

De kostprijs van het lidmaatschap is afhankelijk van de poliskeuze en beoefende sport. In de tarievenlijst zijn de sporten onder gebracht in risicocategorieën.
Leden die meerdere sporten in de club beoefenen, betalen voor de sport in de hoogste categorie.

Voor clubleden die niet sportactief zijn in de club, zoals bestuurders, bestaat het statuut niet-sportend lid. Hiervoor voorziet FROS een voordeeltarief. Het is belangrijk dat ook zij verzekerd zijn tijdens het werk dat zij leveren voor de club.

Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk. (Een lidmaatschap kan tijdens de aansluitingsperiode niet overgedragen worden aan een ander lid.)

In het kader van kwalitatieve sportbeoefening wordt de ledenbijdrage van de gediplomeerde lesgevers met een VTS diploma in de clubsporttak of/en LO diploma, teruggestort aan de club na ontvangst van een kopie van hun diploma/getuigschrift. (* niet voor VKBM²O en LZV en AVB clubs)

Bekijk de tarieven hier

Eéndagsverzekering en proefleden

Tijdens specifieke initiatiemomenten op open deurdagen e.d. die als doel hebben de clubsportak te promoten, is de verzekering voor de deelnemers gratis, mits de activiteit vooraf via de formulieren voor ééndagsverzekering bekend gemaakt werd bij leden@fros.be.

Om occasionele of kandidaat-leden te verzekeren tijdens de reguliere trainingen biedt FROS de mogelijkheid om tot 2 blanco (naamloze) lidmaatschappen aan te sluiten. (* niet voor VKBM³O, LZV en AVB clubs)
Zij worden ingevuld wanneer één van deze deelnemers een ongeval heeft of door een nieuw lid dat aansluit in de loop van het sportjaar. Deze lidmaatschappen kunnen dus enkel gebruikt worden voor nieuwe leden, niet voor heraansluitingen.

Hoe aansluiten?

Standaardprocedure:

 

1. Neem contact op met een FROS medewerker via leden@fros.be of met een sporttakverantwoordelijk (terug te vinden onder werking > sporten > … ) voor een kennismaking en/of meer info.
2. Besluit je om aan te sluiten bij FROS? Dan bezorgen wij jou een FROS Clubfiche (deze kan je ook terugvinden in de sidebar).
3. De FROS Clubfiche dient, zo volledig mogelijk, ingevuld terugbezorgd te worden aan FROS (leden@fros.be).
4. Van zodra FROS jouw clubgegevens verwerkt heeft ontvang je een mail met link om aan te melden op het online FROS Clubportaal. 
5. Tijdens de verwerkingsperiode tot aan de vervaldatum van de factuur kunnen de leden als verzekerd beschouwd worden op voorwaarde dat de factuur tijdig betaald wordt.
6. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zullen de lidkaarten/vergunningen toegestuurd worden. Deze dienen als verzekeringsbewijs voor de leden.

 

FROS contact

Voor specifieke vragen en/of meer informatie, contacteer de FROS ledenadministratie.
Bel op 03/286 58 37 of mail

Voor specifieke vragen en/of meer informatie over aansluiting voor clubs die het sportschieten beoefenen.
Bel op 03/286 07 60 of mail sportschieten

Voor specifieke vragen en/of meer informatie over aansluiting voor clubs die risicovechtsporten beoefenen.
Bel op 03/286 58 40 of mail risicovechtsporten

Afwijkend: Risicovechtsporten (VKBM²O)

Clubs die risicovechtsporten (Kickbox - Thaiboksen - Muaythia - Mix Martial arts...) beoefenen kunnen eveneens bij FROS terecht. Om een veilige omkadering te garanderen kan dit enkel via de organisatie VKBM²O.

De procedure is lichtjes anders dan de werking van onze standaard clubaansluiting.

De clubgegevens worden bekend gemaakt aan FROS of VKBM²O via het formulier 'VKBM²O clubaansluiting'.
Voor clubaansluiting moet je aan enkele voorwaarden voldoen. (minimum trainerniveau, clublidgeld...)

Eens de clubaansluiting in orde is, kan de clubverantwoordelijke voor zijn clubleden een vergunning verkrijgen door deze aan te sluiten bij FROS via het formulier 'VKBM²O vergunning'.
De club dient voor elk lid een VKBM²O vergunning volledig ingevuld met de nodige handtekeningen aan FROS te bezorgen en aansluitend, voor de ingezonden aansluitingen, het lidgeld op de VKBM²O rekening te storten. (inclusief voor nieuwe leden, éénmalig, een pasfoto om in het licentieboekje te kleven!)
De clubs kunnen gedurende het volledige jaar nieuwe leden doorgeven. Als datum van eerste aansluiting geldt de datum van de geneesheer op het aansluitingsformulier.
Clubs kunnen gedurende het volledige jaar vergunningen hernieuwen. De hernieuwingsdatum volgt op de dag na de vervaldatum.
FROS bezorgt de clubs hiervoor 2-maandelijks vooraf ingevulde aansluitingsformulieren voor de personen die hun vergunning dienen te verlengen.
Meer info over de procedure voor het bekomen van een vergunning of wat bij verlies? zie 'VKBM²O procedure vergunningen'

Via de sidebar kan je nodige formulieren downloaden.

meer info over de werking vind je op de website van VKBM²O.

Afwijkend: LZV - AVB - Amateursport

Wegens competitiewerking verlopen de inschrijvingen van voetbal en zaalvoetbal afwijkend van de standaardprocedure:

  • De zaalvoetbalclubs die deelnemen aan de competite van het FROS Leuvens Zaalvoetbal Verbond (LZV) kunnen online inschrijven via een eigen online Admininstratie.
  • De voetballers die deelnemen aan de competities van Arbeidersvoetbal Kempen verwijzen we door naar hun website: Arbeidersvoetbal Kempen