Sportschieten

Sportschieten

 

Vanaf de eerste moderne Olympische Spelen staat de schietsport op het programma met een 5-tal disciplines. Sindsdien zijn er tal van disciplines bijgekomen afhankelijk van het wapen, afstand en doel.

Kenmerkend aan de sport is het individuele karakter. Naast een goede conditie zijn handvastheid, precisie en concentratie welkome vaardigheden voor het beoefenen van deze sport.
Binnen FROS wordt de schietsport gecoördineerd door de koepel FROS Sportschieten. Deze koepel staat paraat voor zowel de recreatieve als de wedstrijdschutter.
Aan de beginnende sporter biedt de koepel een handig stappenplan en een geoefende schutter kan wekelijks aan verschillende wedstrijden deelnemen, waarbij zowel het klassieke schieten, als ‘moderne’ funshoots, bowling pins, action shoot aan bod komen. Voor ieder wat wils!

Om in Vlaanderen aan sportschieten te doen, moet je aangesloten zijn bij een schietclub en in het bezit zijn van een sportschutterslicentie.
Om te weten waar je bij FROS aan sportschieten kan doen, klik hier.
FROS is door de overheid gemachtigd om deze licentie uit te reiken.

Voor meer info over de sportschutterslicentie klik je wat lager op één van de onderwerpen om de inhoud ervan zichtbaar te maken.

FROS Landelijke Kampioenschappen

Sportschutterslicentie

Nieuwe tijdelijke coronamaatregelen sportschieten vanaf 1/2/2021

Bekijk de nieuwe tijdelijke coronamaatregelen sportschieten vanaf 1/2/2021 aan de hand van een interactieve PDF

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt.

Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021.

1. Voorlopige sportschutterslicenties

De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.

Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden

 • uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)
 • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters
 • wél spreiding schietbeurten over verschillende dagen
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021.

2. Definitieve sportschutterslicenties

Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden:

 1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022
 2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
 3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020
 4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel:

Situatie 1

Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022

 • Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 *
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen
 • Vervaldag 2
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding
   • schietbeurten over 12 dagen

* jaarlijkse vervaldag = verjaardag van de afgiftedatum van de sportschutterslicentie (eerst toegekende wapencategorie), dus de datum waarop de sportschutterslicentie telkens moet worden geldig verklaard of hernieuwd.
Bijvoorbeeld: sportschutterslicentie (1e wapencategorie) met afgiftedatum 15/5/2018

 • vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 (inwerkingtreding nieuwe maatregelen) = 15/5/2021
 • vervaldag 2 vanaf 1/2/2021= 15/5/2022

 

Situatie 2

Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden

 • vervaldag 1
  • aanvraag geldigverklaring
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen
 • Vervaldag 2, 3, …
  • voorwaarden sportschuttersdecreet

 

Situatie 3

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen
  • ! ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
  • Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.
 • Vervaldag 1 = zie situatie 2
 • Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen 6 schietbeurten in voorgaande 12 maanden
  • Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie
  • Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

 

Situatie 4

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen *
  • ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
  • Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
  • Vervaldag 1 = zie situatie 2
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

 

In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4 geconfronteerd met de tweede sluiting van de schietstanden in de periode waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie worden gerekend.

Nieuws

04.07.2020 - Nieuwe CORONA maatregelen

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe CORONA maatregelen goed voor de houders van een Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie. Deze maatregelen zijn aan aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020. 

1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid 

De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

 • worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
 • wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeelden
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020.
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.

2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde  de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be

05.06.2020 - Einde maatregelen en heropening clubs

 De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de schietstanden kunnen heropenen vanaf 8 juni. Dit houdt echter ook in dat de maatregelen betreffende sportschutterslicenties, genomen door de Vlaamse Regering, binnenkort zullen beëindigen:

Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt

·         kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

·         De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt t.e.m. 7 juni. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. 7 juli

Als uw sportschutterslicentie vervalt (kort) na 7 juli valt u niet onder bovenstaande maatregel van de Vlaamse Regering, en dient u minstens 12 schietbeurten te behalen voor de vervaldatum van uw sportschutterslicentie, om uw licentie te laten valideren of hernieuwen. 

Indien u op dit ogenblik nog te weinig schietbeurten heeft om uw licentie te laten valideren of hernieuwen, wensen we u te vragen om contact op te nemen met uw schietclub. De schietclub en uzelf kunnen samen één tot meerdere data inplannen, zodat u tijdig aan de vereiste 12 schietbeurten komt. Ook andere schietclubs kunnen u helpen om aan de benodigde schietbeurten te komen.

 Gelieve tijdig uw dossier voor de validatie of hernieuwing (één maand voor de vervaldatum) te bezorgen aan uw federatie, indien u nog geen dossier verzonden heeft. Schietbeurten kan u behalen tot de dag voor de vervaldatum van uw sportschutterslicentie!  

Geniet opnieuw van de schietsport, en aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of voor meer info!

 

27.03.2020 - Tijdelijke maatregelen sportschutterslicenties

De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of  één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.

De volledige regeling kan u hier lezen. 

16.03.2020 - Maatregelen FROS Sportschieten

Vorige week  heeft FROS reeds Sport Vlaanderen gecontacteerd m.b.t. de problematiek rond de sportschutterslicentie in deze periode. Wat met nog te behalen schietbeurten nu de schietstanden gesloten zijn?

Gezien de bepalingen hierover in het sportschuttersdecreet vraagt Sport Vlaanderen hierover advies aan het kabinet Weyts, bevoegd voor sport. We hopen spoedig antwoorden te hebben en houden onze clubs en schutters hiervan op de hoogte!

Om besmettingen te voorkomen en in lijn met de maatregelen van de Overheid zullen er vanaf dinsdag 17 maart geen sportschutters meer worden toegelaten op de kantoren van FROS. Dringende items kunnen uiteraard steeds worden gedeponeerd in onze brievenbus die we dagelijks controleren.

U mag ons uiteraard steeds contacteren bij vragen of voor meer info, maar u begrijpt ongetwijfeld dat ook FROS steeds dient te verwijzen naar de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Laten we samen hopen dat we onze fantastische sport spoedig weer kunnen aanvatten!

Stappen van de sportschutterslicentie

 • Voorlopige sportschutterslicentie (1 jaar geldig)
 • Definitieve sportschutterslicentie (5 jaar geldig mits jaarlijkse geldigverklaring)
  • Geldigverklaring jaar 2
  • Geldigverklaring jaar 3
  • Geldigverklaring jaar 4
  • Geldigverklaring jaar 5
 • Hernieuwing sportschutterslicentie (5 jaar geldig mits jaarlijkse geldigverklaring)
  (de stappen voor henieuwing)

Voor elk stap in het proces dien je te voldoen aan meerdere voorwaarden.
Deze vind je terug in de VL-documenten waarmee je de aanvraag indient bij je club. De club stort de bedragen op het rekeningnummer van FROS:

Rekeningnummer FROS: 647-0231620-74
IBAN: BE16 647 0231620 74
BIC: BNAGBEBB

Handig stappenplan over hoe sportschutter worden in Vlaanderen.

FROS contact

Openingsuren kantoor:
Boomgaardstraat 22, 4e verdiep
2600 Berchem

Ma - vrij: 9:00 – 12:00 

Postadres aanvragen: 
FROS Multisport Vlaanderen
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem 

Telefonisch:
Tijdens kantooruren:
Ma - vrij: 9:00 - 12:00 

Bart Ulrichts - 03 286 58 00
Griet Bosman - 03 286 07 60
Gregg Daems - 03 286 07 57
Sarina Lenaerts - 03 286 07 51
Marina Couwels - 03 286 58 40

E-mail: sportschutters@fros.be

 

 

FROS Adres => voor alle documenten i.v.m. Sportschutterslicentie

FROS Sportschieten
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem

 

Rekeningnummer FROS: 647-0231620-74
IBAN: BE16 647 0231620 74
BIC: BNAGBEBB

 

 

VL-documenten

Proeven

1. Theoretisch examen:

De vragenlijsten ter voorbereiding op het theoretisch examen kan men vinden via onderstaande link: 
Vragenlijst ter voorbereiding op het theoretisch examen

 

2. Hanterings- en schietproef:

Wie wenst deel te nemen aan een examen dient contact op te nemen met een FROS Examencentrum. Een overzicht van de examencentra vind u hieronder: 

West-Vlaanderen

   
Coppens Schietsportcentrum  Knokke-Heist  http://www.coppensschietsport.com/
Raptor Shooting Club  Beernem  https://www.raptorshootingclub.be/ 
Schietstand aan Zee  Oostende  http://www.schietstand.be 
Rista Roeselare  http://www.rista.be/ 


Oost-Vlaanderen

   
KGS  9000 Gent, De Pintelaan 260  examen@kgs.center
The Chapel  Sint-Niklaas  http://www.schietclub-thechapel.be/ 
info@schietclub-thechapel.be 
Shooting Gallery Aalst  http://www.sgaalst.be/


Antwerpen

   
Argentum  Kontich  http://zilverberg.be/ 
KKPS Hobsor Hoboken  http://www.hobsor.be/ 
H.S.V. Heist-op-den-Berg  http://www.hsvshooting.be/  
h.s.v.@skynet.be 
015/24.71.08 


Kempen - Limburg

   
D.M.S.T.  Turnhout  http://www.dmst.be/ 
’t Mikpunt  Maasmechelen  http://mikpunt.eu/index.html 
Winchester Club  Herselt  http://www.winchesterclub.be/ 


Vlaams Brabant - Brussels Gewest

   
V.P.S.G.  Machelen  http://www.vpsg.be/ 
Trefpunt 1785 Merchtem, Bogaerdstraat 13  trefpunt.merchtem@scarlet.be 

 

Voor een overzicht van de reeds geplande examens, klik hier.

Voor bijkomende vragen betreffende de Hanterings- en schietproeven kan men contact opnemen met de Landelijk Coördinator:

 * Herregodts Gunther                         Mail: gunther.herregodts@fros.be 

Wetgeving/reglementen

VTS opleidingen

Al eens gedacht aan VTS-opleiding? Hiermee kan u niet alleen uw eigen kennis verruimen maar ook het opleidingsniveau van uw club een duwtje in de rug geven! Wanneer u slaagt voor de cursus en actief trainer bent, betaalt FROS bovendien de helft van het cursusgeld terug. 

Wenst u graag, volledig vrijblijvend, meer info (praktische gegevens, inschrijvingsprocedure,…) betreffende deze VTS-opleidingen te ontvangen? Aarzel dan niet om hieronder uw e-mail adres op te geven, dan houden wij u vrijblijvend verder op de hoogte. 

Naam:

Voornaam:

E-mail adres:

 

Neem in tussentijd gerust zelf al eens een kijkje op de site van de Vlaamse Trainersschool via volgende link.