Skateboard

Skateboard

Wil je aansluiten als sportvereniging voor de sporttak skateboarden of aanverwante disciplines dan kan dit bij FROS! Benieuwd wat we voor jouw kunnen betekenen, aarzel niet om contact op te nemen met FROS-collega Gert Van Hoof

Als partner binnen de Vlaamse Trainersschool zorgen we mee voor de kwalitatieve invulling en verdere uitbouw van de opleidingsstructuur binnen het skateboarden.

Om een antwoord te bieden op een steeds grotere vraag naar een kwalitatief, georganiseerd en regulier aanbod van trainingen, initiaties, opleidingen en kampen werken we nauw samen met de Skateboard Academy vzw.

In 2017 heeft FROS i.k.v. Beleidsfocus Laagdrempelig Sporten het project SkateAfterSchool (SAS) ingediend met als doel om jongeren via een laagdrempelig bewegingsprogramma toegang te verlenen tot een bijzondere sportbeleving en zijn subcultuur. Met de steun van Sport Vlaanderen werd dit dossier ook effectief gerealiseerd.

Het programma richtte zich in de eerste plaats tot de schoolgaande jeugd. Gebruik van het skateconcept ‘SkatePark in a Box’ werden de scholen opgezocht en duizenden jongeren geïnspireerd en geïnitieerd. In een 2de fase werd er een toeleiding voorzien naar de betrokken sportverenigingen.

Vanaf 2019 kon het project succesvol en autonoom verdergezet worden zonder extra ondersteunende middelen vanuit Sport Vlaanderen en dit via de betrokken sportverenigingen. Het programma kreeg ook een verdere opvolging binnen een nieuwe projectoproep rond een nachools sportaanbod.