Martial Arts

Martial Arts

Martial Arts omvat alle krijgskunsten die bij FROS zijn aangesloten, gaande van Aikido, Hapkido, Ju-Jitsu, Eskrima en Karate tot Kung Fu, Silat, Taekwon-do, Wing Tsun, enz... 

Voor sommige krijgskunsten bestaan er één of meerdere organisaties die een aantal clubs omvatten en een specifieke stijl beoefenen waarvoor er federale trainingen, stages en soms ook competities georganiseerd worden.  Wanneer je als martial arts-club aansluit bij FROS kan je je eigen stijl verder uitbouwen of - afhankelijk van je stijl/discipline - ervoor kiezen om bij zo'n organisatie toe te treden.  Voor meer info hierover kan je steeds terecht bij FROS-collega Micha Vanlessen.

Door het organiseren van stages, clinics en werkvergaderingen trachten we een betere samenwerking en verstandhouding te ontwikkelen tussen de verschillende krijgskunsten, clubs en federaties. Om onze martial arts-clubs op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes en activiteiten wordt er regelmatig een FROS Budomail rondgestuurd.  Hiernaast kan je alvast de meest recente editie downloaden.