Badminton

Badminton

Badminton wordt gespeeld met 2 tot 4 peronen, die met behulp van een racket een shuttle heen en weer over een net slagen.

Je kan als badmintonclub gewoon aansluiten bij FROS. Daarbij kan je kiezen of je al dan niet wil toetreden bij de Vlaamse Badminton Recreanten (VBR).

De VBR heeft als belangrijkste doelstelling de recreatieve badmintonspelers en hun clubs samen te brengen. Op die manier kunnen ze onder de beste voorwaarden hun sport beoefenen, opgedane kennis uitwisselen en de nodige ondersteuning vinden. Daarbij wordt elke club vrij gelaten in zijn beleid. Jaarlijks wordt er tijdens een algemene vergadering een kalender van de tornooien opgesteld. Voor de organisatie van deze tornooien zijn er een aantal richtlijnen en wordt er een gratis computerprogramma ter beschikking gesteld.

Nieuwe clubs kunnen bij de VBR steeds terecht voor raad en advies en kunnen het eerste jaar gratis aansluiten. 
FROS-collega Bente Peeters is het aanspreekpunt voor de Vlaamse Badmintonrecreanten.