• touwtrekken
Visie & missie

Visie & missie

Meer dan 80.000 sporters   Meer dan 1000 sportclubs Meer dan 50 sporten

                                                                                     

FROS is dé Vlaamse multisportfederatie met een bijzondere aandacht voor actieve en duurzame sportbeleving, en een sterk maatschappelijk en ethisch engagement. 
Multisport, omdat een brede basis ideaal is voor een solide en levenslange sportbeoefening.
Actief, omdat bewegen gezond is.
Duurzaam, omdat levenslang sporten belangrijk is, met het nodige respect voor de omgeving.
Maatschappelijk, omdat sport sociale contacten bevordert.
Ethisch, omdat we fair play hoog in het vaandel dragen.

We doen dit door middel van een laagdrempelig, flexibel en vernieuwend aanbod voor ALLE sporten en op maat van ALLE sportbeoefenaars.
Laagdrempelig, door sport toegankelijk te maken voor iedereen.
Flexibel, door in te spelen op een veranderend sportlandschap.
Vernieuwend, door nieuwe opportuniteiten aan te boren en op zoek te gaan naar nieuwe/minder gekende sporten en anders sporten.
Voor ALLE sporten en op maat van ALLE sportbeoefenaars, door alle soorten sporten te ondersteunen.
Op maat, door in te spelen op de verschillende noden van sportclubs en sporters.

Kortom, bij FROS 'beleef' je sport !