• touwtrekken
Structuur & goed bestuur

Structuur & goed bestuur

Het reilen en zeilen van de vzw FROS Multisport Vlaanderen wordt wettelijk en op fundamentele wijze geregeld door de statuten. Wat niet expliciet omschreven staat of verdere uitdieping vraagt, vind je in het intern reglement. In ons organogram vind je de schematische voorstelling van de functies en diensten van FROS met hun onderlinge relaties.

Algemene Vergadering

Het hoogste orgaan van de vzw is uiteraard de Algemene Vergadering die op representatieve wijze is samengesteld. In de Algemene Vergadering zetelen de werkende leden met stemrecht. 

Notulen 2020

Notulen ouder

 

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat uit gedreven bestuurders die samen het beleid en de toekomst van FROS mee uitstippelen en die verkozen zijn door de AV: Geert Gysel (voorzitter), Patrick De Mazière (secretaris), Martine Verheyen (penningmeester), en bestuursleden Jeffrey Ghequière, Gunther Herregodts, Eric Kussener, Hubert Mattens, Hugo Cassimon, Patrick Van Acker, Micha Vanlessen en Louis Vets.

Notulen 2020

Notulen ouder

Hieronder kan u de verslagen van de Raad van Bestuur van 2019 raadplegen:

Hieronder kan u de verslagen van de Raad van Bestuur van 2018 raadplegen:

Hieronder kan u de verslagen van de Raad van Bestuur van 2017 raadplegen: 

Werkplan en vergaderschema

Mandaten

 

FROS sportclubs

De basisinfo van onze aangesloten clubs vind je via de interactieve kaart van Sport Vlaanderen! 
(Tip bij gebruik: Via 'filtercriteria' kan je gerichter op zoek gaan.)

 

FROS (jaar-)verslagen en beleidsplannen