• touwtrekken
Corona

Corona

Sport beleven we samen, zo ook in deze corona-tijden. FROS Multisport Vlaanderen volgt samen met jullie de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet en tracht jullie hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Op deze pagina bundelen we alle communicatie en nuttige informatie. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan zeker niet en contacteer ons via info@fros.be

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

Maatregelen sportsector

Huidige maatregelen sportsector (update: 26/03/2021)

Update Corona-maatregelen 26 maart 2021: 

Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers. 
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Algemeen geldt:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Het algemeen protocol sport en corona vanaf 22 maart alsook alle andere gelden protocollen zullen spoedig aangepast worden op basis van de aangepaste maatregelen (indien nodig) en kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

 

Nieuwe tijdelijke coronamaatregelen sportschieten vanaf 1/2/2021

Bekijk de nieuwe tijdelijke coronamaatregelen sportschieten vanaf 1/2/2021 aan de hand van een interactieve PDF

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt.

Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021.

1. Voorlopige sportschutterslicenties

De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.

Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden

 • uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)
 • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters
 • wél spreiding schietbeurten over verschillende dagen
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021.

2. Definitieve sportschutterslicenties

Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden:

 1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022
 2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
 3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020
 4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel:

Situatie 1

Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022

 • Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 *
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen
 • Vervaldag 2
  • aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding
   • schietbeurten over 12 dagen

* jaarlijkse vervaldag = verjaardag van de afgiftedatum van de sportschutterslicentie (eerst toegekende wapencategorie), dus de datum waarop de sportschutterslicentie telkens moet worden geldig verklaard of hernieuwd.
Bijvoorbeeld: sportschutterslicentie (1e wapencategorie) met afgiftedatum 15/5/2018

 • vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 (inwerkingtreding nieuwe maatregelen) = 15/5/2021
 • vervaldag 2 vanaf 1/2/2021= 15/5/2022

 

Situatie 2

Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden

 • vervaldag 1
  • aanvraag geldigverklaring
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen
 • Vervaldag 2, 3, …
  • voorwaarden sportschuttersdecreet

 

Situatie 3

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR:
   • 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
   • geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagen
  • ! ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
  • Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.
 • Vervaldag 1 = zie situatie 2
 • Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen 6 schietbeurten in voorgaande 12 maanden
  • Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie
  • Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

 

Situatie 4

Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

 • aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën zoals op de vorige sportschutterslicentie als
  • voorwaarden sportschuttersdecreet
  • MAAR: geen schietbeurten te bewijzen *
  • ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
  • Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
  • Vervaldag 1 = zie situatie 2
 • ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

 

In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4 geconfronteerd met de tweede sluiting van de schietstanden in de periode waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie worden gerekend.

Leidraad en protocollen sportsector


FAQ

Sport voor -12 jaar kan nog, voor wie is dit dan wel en niet?

Er wordt gekozen om te werken met geboortejaren in de sport: 

 • -12 jarigen: geboortejaar °2008 of later - ofwel: tot 13 jaar
 • +12 jarigen: geboortejaar °2007 of vroeger - ofwel: vanaf 13 jaar

 

Verandert het FROS Jeugdsportfonds 2020?

Door de uitbraak van het coronavirus leven we in een bijzondere tijd. De sportsector is hierbij niet gespaard gebleven en ook de heropstart verloopt gefaseerd en volgens strikte maatregelen. Dit heeft ook zijn impact op een aantal aspecten binnen het FROS Jeugdsportfonds. FROS heeft deze gevolgen aandachtig bestudeerd en besloten haar reglement niet aan te passen. Dit lichten we graag toe.  

Het coronavirus en haar impact op onze samenleving raakt ons allemaal. Wanneer we de verschillende deelaspecten bekijken binnen het reglement van het FROS Jeugdsportfonds zijn er verschillende vragen die negatief beïnvloed worden. Met dit feit in het achterhoofd werd er gekeken naar de mogelijke ongelijkheid die dit zou kunnen opleveren binnen het Jeugdsportfonds, meer bepaald: worden er clubs meer benadeeld dan andere clubs?  

Uit deze analyse, waarvoor ook de dossiers van voorgaande jaren bestudeerd werden, heeft FROS kunnen besluiten dat de impact van het coronavirus op het Jeugdsportfonds niet tot bevooroordeling, noch tot benadeling van deelnemende clubs zal leiden op vlak van scores. 

Het volledige bedrag dat FROS met de steun van Sport Vlaanderen voorziet om de kwaliteit en omvang van jeugdwerkingen te ondersteunen, wijzigt niet. Een eventuele lagere score hoeft dus niet te resulteren in een lagere subsidie, en is steeds afhankelijk van meerdere factoren (o.a. scores andere clubs, aantal deelnemende clubs,...). 

Tot slot geven we graag nog enkele tips mee:  

 • Initiatieven die clubs genomen hebben om leden tijdens de thuisperiode aan te zetten tot bewegen kunnen ingediend worden als nevenactiviteiten
 • De afgelopen periode hebben clubs (al dan niet noodgedwongen) extra maatregelen moeten nemen voor een veilige heropstart. Grijp dit aan als een kans om duurzame maatregelen voor gezond sporten te ontwikkelen binnen de club.  

We blijven voor jullie klaarstaan want alleen samen krijgen we corona onder controle. 

 

 

 

Ben ik ook buiten clubverband verzekerd? Ontdek de FROS 24/24 verzekering!

De huidige maatregelen dwingen ons om zo veel mogelijk thuis te blijven. Tegelijkertijd willen we iedereen wel aansporen om toch te blijven bewegen. Wandelen, lopen en fietsen mag je individueel, met het gezin of met telkens dezelfde vriend(in), op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt en alle hygiënische maatregelen respecteert. Maar, zijn we ook buiten clubverband verzekerd?

Het antwoord is: JA! Alle FROS-leden zijn ook verzekerd tijdens de individuele beoefening van wandelsport, joggen, fitness in een fitnesscentrum, turnen, zwemmen, rolschaatsen, recreatief fietsen (fietsen buiten clubverband met fietsen die louter trapondersteunend werken) en skaten en dit 24/7.

Kan je wel wat inspiratie gebruiken? Surf dan naar www.blijfsporten.be !

PS: wist je dat dit niet enkel tijdens de coronacrisis het geval is? Deze 24/24 verzekering voor individuele sportbeoefening geldt voor alle FROS-leden en dit ten allen tijde! 

Dekking sportpolis en aansprakelijkheid voor COVID-19?

Medische problemen die het gevolg zijn van een besmetting met COVID-19 zijn niet gedekt door de FROS sportpolis. Dit omdat er geen sprake is van een sportegerelateerde aandoening/kwetsuur.

Indien een club, trainer, bestuurder, lid,… aansprakelijk gesteld wordt voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige dan is deze aansprakelijkheid verzekerd cfr. de voorwaarden van de ledenpolis. Bij de heropstart van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. 

De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij  het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan". De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club aangaande de heropstart van de activiteiten willen wij de aandacht vestigen op volgende aspecten:

 • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen);
 • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid;
 • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

 

Zijn er compensatiemaatregelen vanuit de Vlaamse Overheid?

Aangezien de financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties meer en meer duidelijk begint te worden, heeft Sport Vlaanderen een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden. In de tabel vind je naast basisinformatie ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt. 

Lees verder > 

Wat met de uitstel van algemene vergaderingen?

Heel wat algemene vergaderingen moesten noodgedwongen uitgesteld worden door het coronavirus. Minister Geens heeft een volmachtbesluit gecreëerd met soepelere regels om je AV toch te kunnen organiseren. Het volmachtbesluit is gepubliceerd op 9 april en treedt retroactief in werking vanaf 1 maart tot het einde van de coronamaatregelen.

Ontdek de verschillende opties > 

Zijn sportfederaties/sportclubs verplicht om een deel van het lidgeld terug te betalen?

Update 04/05/2020: solidariteit is meer dan alleen je handen wassen

Vandaag (4 mei) gaat na 8 weken de eerste fase van de exitstrategie van start. Hoewel er enkele versoepelingen zijn voor de beoefening van fysieke activiteit, blijven onze sportclubs in "quarantaine" en dit nog voor onbepaalde tijd. 

Niet enkel de vraag wanneer de reguliere clubwerking opnieuw opgestart kan worden houdt clubbestuurders bezig. Ook de vraag 'hoe' dit moet gebeuren baart velen zorgen. 

Daarom roept FROS op tot solidariteit en vragen we clubleden om geen betaalde lidgelden terug te vragen. We hebben hier te maken met een uitzonderlijke situatie van overmacht waar noch de individuele sporter, noch de sportclub enige controle over heeft. 

We hebben er alle vertrouwen in dat onze clubs de verschillende mogelijkheden onderzoeken en hierin een gewogen beslissing zullen nemen. Hierbij staat de trouwe sporter steeds op de eerste plaats.

Laten we deze crisis samen overwinnen.

Extra: Affiche 'Solidariteit'

>>> 

Nu alle sportclubs enkele maanden de deuren moeten sluiten, vragen heel wat clubs zich af wat er met het betaalde lidgeld moet gebeuren. Moet dit worden terugbetaald of niet? Misschien zijn er wel creatieve mogelijkheden waar je nog niet aan dacht.

Is elke sportclub nu verplicht om dit bedrag terug te betalen? De situatie is per sportclub sterk verschillend, er zijn geen algemene beslissingen of duidelijke regels. Het verschuldigde lidgeld geeft recht op een tegenprestatie (bv. toegang tot de infrastructuur en trainingen). Is er geen tegenprestatie, dan kunnen leden/klanten hun lidgeld terugvragen of een compensatie vragen. Maar in deze tijden van coronamaatregelen (het sluiten van sportinfrastructuur, het verbod op georganiseerde sportactiviteiten) is er sprake van overmacht en dan kunnen de verplichtingen van partijen vervallen.

Verschillende mogelijkheden

De sportclub of sportfederatie kan er niets aan doen dat er tijdens de periode van coronamaatregelen geen tegenprestatie kan plaatsvinden. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan:

 • Een volledige terugbetaling. Wanneer je sportclub nauwelijks financiële hinder ondervindt door de sluiting, kan je ervoor kiezen om alle gemiste trainingen terug te betalen. Natuurlijk is dit een luxe die weinig clubs zich kunnen veroorloven.
 • Je kan er ook voor kiezen om het lidgeld niet terug te betalen, door je te beroepen op overmacht. Hierbij reken je op het begrip van de leden. Je kan de reden van deze beslissing dan ook best kort verantwoorden. Veel leden hebben een nauwe band met de sportclub en zien die dan ook liever niet in de problemen komen.
 • Een gedeeltelijke terugbetaling van de gemiste lessen.

Moet een terugbetaling altijd in geld?

Nee. Er zijn heel wat andere mogelijkheden, wees gerust creatief.

 • Je kan je leden de keuze geven of ze al dan niet hun lidgeld terugbetaald willen. Je kan hen hiervoor bijvoorbeeld bedanken met een origineel clubcadeau.
 • Je kan het lidgeld terugbetalen in waardebonnen voor lokale handelaren. Misschien kan je deze bonnen wel voordeliger aankopen. Zo hoef je toch niet het volledige bedrag terug te betalen en steun je ook de lokale economie. Denk hierbij zeker ook aan je sponsors.
 • Je kan je leden een korting geven op het lidgeld voor het volgende seizoen.

Bron: https://www.dynamoproject.be/node/22914/

Interessante website?

 • Volg FROS Multisport Vlaanderen op Facebook voor de laatste updates.
 • www.info-coronavirus.be: Op deze website bundelt de federale overheid de belangrijkste info m.b.t. het coronavirus en de maatregelen.
 • www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus: De verstrengde maatregelen rond het coronavirus werpen uiteraard heel wat vragen op bij sportfederaties en sportclubs. Op deze pagina zal de Vlaamse Sportfederatie, in samenwerking met Sport Vlaanderen, veelgestelde vragen zo veel en zo snel mogelijk beantwoorden.
 • www.sport.vlaanderen/nieuws/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties: Aangezien de financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties meer en meer duidelijk begint te worden, heeft Sport Vlaanderen een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden. In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.
 • https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/: Ben je nog op zoek naar inspiratie om in beweging te blijven tijdens deze uitzonderlijke tijden? Neem dan eens een kijkje op deze website! 

 

 
Communicatie clubs

FROS communiceert naar haar clubs over de huidige situatie. Clubs dienen deze informatie zelf door te sturen naar hun leden. Indien FROS hierbij kan ondersteunen, aarzel dan zeker niet om het ons te laten weten.

26/03/2021 - Corona-update 26 maart 2021

Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • Outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers. 
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Algemeen geldt:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Het algemeen protocol sport en corona vanaf 22 maart alsook alle andere gelden protocollen zullen spoedig aangepast worden op basis van de aangepaste maatregelen (indien nodig) en kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ . 

De opgelegde maatregelen roepen vaak nog heel wat vragen op. Fros verwijst daarom ook graag door naar de veel gestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/.

 Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

 Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

 

22/03/2021 - Corona-update 22 maart 2021

Hieronder vind je de basisregels en de aangepaste protocollen voor sportactiviteiten vanaf maandag 22 maart. Deze informatie is gebaseerd op de beslissingen van de persconferentie na het Overlegcomité van 19 maart 2021 en van het federale niveau (federaal Ministerieel Besluit en federale veel gestelde vragen).

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers. 
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Algemeen geldt:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Het algemeen protocol sport en corona vanaf 22 maart alsook alle andere gelden protocollen kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ . 

De opgelegde maatregelen roepen vaak nog heel wat vragen op. Fros verwijst daarom ook graag door naar de veel gestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/.

 Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

 Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

 

08/03/2021 - Correctie maatregelen vanaf 19 jaar

Er was onduidelijkheid over het sporten in georganiseerd verband voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger). Gisteren communiceerden we dat dit met maximaal 4 personen toegelaten is vanaf maandag 8 maart maar dit maximale aantal mogen we vanaf vandaag optrekken naar 10 personen (inclusief trainer). 

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) luiden de maatregelen vanaf 8/3 dus als volgt:

 • Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Vergeet dit zeker niet na te kijken op de website van jouw provincie of gemeente. 

We excuseren ons voor de verwarring en hopen jullie op deze manier juist geïnformeerd te hebben.

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

07/03/2021 - Corona-update 7 maart 2021

Op basis van het ministerieel besluit van 7 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf maandag 8 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. 

Een samenvatting van de nieuwe maatregelen:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 en later):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen in georganiseerd verband als volgt:

 • Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud, mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen. Overnachting is toegelaten. Organisatoren van sportkampen volgen strikt het Protocol voor sportkampen voor kinderen op. Deze regels worden normaal bevestigd in een nieuw MB dat in de loop van de week van 8 maart zal gepubliceerd worden. Het protocol sportkampen wordt zo snel mogelijk aan dat nieuwe MB aangepast.
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur met vier zijwanden die volledig open zijn) zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De opgelegde maatregelen roepen vaak nog heel wat vragen op. Fros verwijst daarom ook graag door naar de veel gestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/.

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

29/01/2021 - Corona-update: aangepaste maatregelen vanaf 1/2

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met de laatst genomen beslissingen van de federale regering en treden in werking vanaf 1 februari. 

Hieronder geven we een kort overzicht van de aangepaste maatregelen:  

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. Sport Vlaanderen past het protocol zo snel mogelijk aan aan de huidige geldende maatregelen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

Opgelet: lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Al deze informatie en het sector specifiek protocol, conform het ministerieel besluit dat op 28 januari verscheen, is vanaf heden beschikbaar via https://www.fros.be/over-ons/corona en https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.

Ondanks de leidraad en verschillende protocollen die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veelgestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

01/12/2020 - Corona-update: aangepaste maatregelen vanaf 1/12

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag (27/11/2020) was het nog even wachten op het Ministerieel Besluit en de federale FAQ. Op basis van deze laatste kunnen we toch ook enige versoepeling aankondigen voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen vanaf 13 jaar.

Vanaf dinsdag 1/12/2020 gelden volgende aangepaste maatregelen: 

 •  Zwembaden mogen weer open voor alle leeftijden;
 • Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband (door een club of vereniging) voor personen vanaf 13 jaar zijn opnieuw toegelaten met maximum 4 personen waaronder een meerderjarige trainer of begeleider. Bij sporten met personen buiten het huishouden (of het toegestaan nauw contact) wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het sporten.

Voor het overige blijven de maatregelen van kracht zoals ze tot vandaag golden en werden deze via het Ministerieel Besluit verlengd tot 15 januari 2021.Lokale, strengere maatregelen kunnen hier zoals steeds van afwijken en kan je best nagaan bij jouw provincie of gemeente.  

Vandaag (01/12/2020) zal Sport Vlaanderen de aangepaste documenten (algemeen protocol en maatregelen in de sport vanaf 1 december) publiceren op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

 

01/11/2020 - Sporten in de nieuwe lockdown

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag (30/10/2020) werd er niets over sport gezegd. In het zojuist gepubliceerde Ministerieel Besluit van 1 november 2020 lezen we enkele aanpassingen en verduidelijkingen voor de sportsector. Het gaat dan meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen tot en met 12 jaar. 

In het nieuwe Ministerieel Besluit lezen we nu: 

Artikel 6
In afwijking van het eerste lid, mogen geopend blijven:
8° sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:

  • voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • voor zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden.

 

Hieruit kunnen we afleiden dat indoor sportactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar dus opnieuw mogelijk zouden zijn mits toelating van het lokale bestuur. We raden dus alle sportclubs aan die hun werking voor kinderen tot en met 12 jaar willen hernemen, contact op te nemen met hun lokaal bestuur. 

Verder blijven de gecommuniceerde maatregelen van 29 oktober van kracht. Deze kan je terugvinden op deze pagina terugvinden. 

Alle maatregelen blijven gelden tot 13 december 2020.

Eerder dit jaar hebben we al bewezen dat onze sportsector enorm veerkrachtig en voldoende inventief is om sporters te helpen hun sport te beoefenen op een andere manier dan ze gewend zijn. De klassieke trainingen en wedstrijden op de club mogen dan niet meer mogelijk zijn, dat hoeft niet te betekenen dat je de band met je leden verliest: ga aan de slag, ga op zoek naar digitale alternatieven voor je clubwerking en laat je inspireren door blijfsporten.

Tot slot: DANKJEWEL! Bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin en solidariteit. 

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

29/10/2020 - ! Corona-update: 29 oktober 2020

Het spijt ons heel erg dat we jou nogmaals moeten mailen en deze keer met nog meer slecht nieuws. Het Ministerieel Besluit dat gisterenavond (28/10/2020) gepubliceerd werd, heeft enkele nieuwe richtlijnen aan het licht gebracht die een verdere beperking inhouden van de sportbeoefening. 

We proberen de maatregelen op een overzichtelijke manier op een rijtje te zetten: 

Voor kinderen tot en met 12 jaar (°2008 of later): 

 • Indoor sportactiviteiten: zijn niet toegelaten, ook niet voor kinderen tot en met 12 jaar (!)
  • Uitzonderingen voor kinderen tot en met 12 jaar:
   • In het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs.
   • In het kader van sportkampen en sportstages.
   • Update 1/11/2020: voor zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar
 • Outdoor sportactiviteiten: zijn toegelaten in georganiseerd verband, inclusief sportwedstrijden tussen sportgroepen.
  • De maximale grootte van een sportgroep bedraagt 50 kinderen.
 • Sportkampen: zijn toegelaten op basis van de toegelaten sportactiviteiten en ongeacht de organisator na goedkeuring van het lokaal bestuur.
  • De maximale grootte van een kampgroep bedraagt 50 kinderen.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • Het protocol voor sportkampen kan je hier terugvinden.

Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger): 

 • Georganiseerde sportactiviteiten (in clubs, sportlessen, groepen, sportkampen…): zijn niet toegelaten. Hieronder wordt ook verstaan: alle vormen van personal training.
 • Indoor sportactiviteiten: zijn niet toegelaten.
 • Outdoor sportactiviteiten: zijn toegelaten in niet-georganiseerd verband indien:
  • Er individueel gesport wordt.
  • Er gesport wordt binnen het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. In deze context is onderling contact toegestaan.
  • Er gesport wordt in groepjes van maximum 4 personen. Bij sporten met personen buiten het huishouden (of het toegestaan nauw contact) wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het sporten.

Accommodatie en publiek: 

 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!).
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. 
 • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de veilige afstand en het dragen van een mondmasker.

Lees het volledige overzicht van alle maatregelen voor de sport vanaf 29 oktober hier. 

We willen erop wijzen dat bovenstaande maatregelen sinds donderdag 29 oktober om 00u00 van kracht zijn (en dus niet pas vanaf vrijdag 30 oktober zoals eerder gecommuniceerd). Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nagaan bij jouw provincie of gemeente.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. 

 

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker! 

 

28/10/2020 - Corona-update: nieuwe maatregelen vanaf 30/10

Het Ministerieel Besluit van 28/10 heeft nog enkele extra en nieuwe richtlijnen aan het licht gebracht die een verdere beperking inhouden van de sportbeoefening. Deze zaken zijn totaal onverwacht in het MB gekomen. 

Zie de communicatie van 29/10. 

23/10/2020 - Regels voor de sport in alarmfase 4

FROS Multisport Vlaanderen volgt samen met jullie de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet. Vanaf vandaag (23 oktober 2020) bevinden we ons in alarmfase rood. De specifieke maatregelen die daarvoor gelden, vind je hieronder: 

In georganiseerd verband

 • Outdoor sporten
  • Tot en met 18 jaar (°2002 of later):
   • Contact is toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen.
   • Wedstrijden zijn toegelaten.
  • 18+ (°2001 of vroeger):
   • Enkel contact toegestaan binnen de sportgroep. Tussen verschillende sportgroepen zijn sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden niet toegelaten.
   • Wedstrijden zijn niet toegelaten.
 • Indoor sporten
  • Tot en met 12 jaar (°2008 of later): contact is toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, inclusief wedstrijden.
  • 12+ (°2007 of vroeger): enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportgroep als tussen verschillende sportgroepen. Sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden, zijn niet toegelaten.
  • Jeugdwedstrijden voor jongeren tot en met 18 jaar (°2002 of later) waarbij de onderlinge afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden, zijn toegelaten.
  • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn niet toegelaten.
 • Zwembaden blijven geopend. Voor 12+ kan zwemmen alleen met 1,5 m afstand.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden.
 • Publiek is niet toegelaten behalve:
  • tijdens een training omwille van medische redenen (begeleiding G-sporters) of omwille van begeleiding van kleuters;
  • bij jeugdwedstrijden indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter.
 • Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren

Vanuit de klankbordgroep werd een document opgemaakt met alle maatregelen die vanaf vandaag (23 oktober 2020) gelden, inclusief maatregelen voor sportkampen, -klassen en -stages. Je kan dit document hier terugvinden.

In niet-georganiseerd verband

 • Je mag sporten met je eigen nauwe contact (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend).
 • Je mag sporten met max. 3 andere personen zonder contact. Met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen.

Ondanks de beperkingen kunnen en moeten (!) we blijven bewegen. Door te bewegen werken we aan onze gezondheid, het helpt ons om beter te kunnen omgaan met uitdagingen en is een noodzakelijke uitlaatklep voor velen in deze moeilijke tijden. We moeten hier verstandig mee omgaan. Het is een ploeg van 11 miljoen Belgen die het virus moet verslaan: het is niet voldoende om je sportactiviteit veilig te organiseren, er moet ook gevolg gegeven worden aan de veiligheidsvoorschriften. Merk je dat leden zich tijdens het sporten niet aan de opgelegde maatregelen houden? Durf dan knopen doorhakken : verdeel grote groepen in kleinere groepjes, pas je activiteit aan of las (in het slechtste geval) een tijdelijke pauze in. 

Doe het voor jezelf, doe het voor de club, doe het voor de sport-, zorg- en horeca sector maar doe het vooral voor elkaar.

Het is aan ons.

12/10/2020 - Corona-update: Sportwereld schakelt vanaf woensdag 14/10 over naar code oranje

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen over naar code oranje. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector. 

Code oranje voor de sportsector betekent:

 • Voor indoorsportactiviteiten:
  • Sportactiviteiten waar de 1,5m afstand niet ten allen tijde bewaard kan worden zijn tijdelijk verboden voor iedereen ouder dan 12 jaar.
  • Voor kinderen tot en met 12 jaar blijven trainingen en competities met contact toegestaan.
  • Indoor sportkampen mogen georganiseerd worden in groepen van maximaal 20 deelnemers (cfr. Beslissing jeugdsector). 
 • Voor outdoorsportactiviteiten (tot en met 12 jaar én ouder dan 12 jaar) verandert er niets: contact binnen de sportgroep en ook tussen sportgroepen in wedstrijdcontext is toegestaan.
 • Alle kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden.
 • Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers.

Er zijn op vraag van het beleid nog enkele kleine aanpassingen gedaan aan de kleurencodes zoals deze eind augustus verspreid werden. De aangepaste leidraad voor code oranje kan je hier alvast raadplegen.

In de loop van de volgende dagen worden ook de protocollen en de Q&A op de site van Sport Vlaanderen aangepast: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.

Code oranje gaat in op woensdag 14 oktober en wordt opnieuw geëvalueerd na de herfstvakantie. We roepen iedereen op om de veiligheidsvoorschriften goed na te leven. Indien we er samen in slagen om de cijfers opnieuw naar beneden te krijgen, kunnen we opnieuw versoepelen. 

Het is niet gemakkelijk om een stap terug te zetten maar we moeten er in blijven geloven. Enkel samen kunnen we het tij doen keren. 

Bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin, moed en solidariteit.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. 

09/10/2020 - Corona-update 9 oktober 2020

Na de persconferentie van afgelopen woensdag was het nog even wachten op het Ministerieel Besluit van 8 oktober 2020 en de impact van de nieuwe maatregelen op de sportsector. Vandaag (9 oktober 2020) kunnen we communiceren dat de nieuwe maatregelen van de federale regering geen impact hebben op de georganiseerde sport, enkel op de niet-georganiseerde sport.

Onderstaande regels zijn geldig vanaf 9 oktober: 

 •  Als je de gedragscodes en protocollen volgt, mag je sporten in georganiseerd verband:
  • met contact
  • in een groep van maximum 50 personen
  • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
  • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 •  Sporten in niet-georganiseerd verband mag:
  • met je eigen 3 nauwe contacten (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 4 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein.
  • OF met max. 4 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen
 •  De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
 • Sportactiviteiten en -wedstrijden mogen plaatsvinden. Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat…
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de gemeente nodig.
 • Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Alle protocollen alsook de leidraad sport en corona code geel en gedragscodes kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Ondanks de documenten die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veelgestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/

Het aantal besmettingen stijgt snel en het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze stijging samen tegen te gaan. Blijf alle maatregelen dus strikt opvolgen en laat gezond verstand ten allen tijde primeren.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. 

31/08/2020 - Leidraad voor code geel

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes voor de sportsector. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie toch terug zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. 

De klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector heeft samen met de minister van Sport Ben Weyts een leidraad voor code geel - die van kracht gaat op 1 september - opgesteld. Ook de protocollen werden aangepast aan code geel. De komende week maken ze ook werk van de uitwerking van een leidraad voor code oranje en rood, al hopen we dat deze niet gebruikt moeten worden. 

Met een leidraad voor code geel willen we duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten. 

De meest recente versies van de leidraad en protocollen kan je steeds terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/. De kleurcodes en leidraad voor code geel zijn ook beschikbaar op https://www.fros.be/over-ons/corona

Heb je vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen via info@fros.be of eens een kijkje te nemen op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/.

We houden je op de hoogte van de laatste beslissingen.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. 

 

26/08/2020 - Kleurcodes in de sport

De voorbije weken heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector zich gebogen over het uitwerken van een kleurencode voor de sport. Minister Weyts heeft zijn goedkeuring gegeven en ook de andere gemeenschappen scharen zich achter het voorstel van de klankbordgroep. 

De bedoeling van de kleurencodes is om duidelijkheid en éénvormigheid te brengen voor de sportsector. Vlaanderen bevindt zich nu in code geel en volgt de richtlijnen die zijn uitgewerkt in het Ministerieel Besluit en de protocollen voor de sportsector. Indien de epidemiologische toestand (onverhoopt) zou verslechteren, kunnen de getroffen regio’s/provincies/lokale besturen tijdelijk een code oranje of rood afkondigen. 

Via de kleurcodes willen de ministers en de sportsector de sportbeoefening en sportcompetities maximaal vrijwaren. Zo mogen jongeren tot en met 12 jaar steeds blijven sporten en worden er bv. in de code oranje enkele voorwaarden verstrengd inzake sportactiviteiten waarbij contact niet te vermijden is.  Daarnaast zijn er ook extra verstrengingen voorzien inzake aanwezigheid van publiek en het gebruik van kleedkamers en douches. 

De volledige kleurencode kan je terugvinden op https://www.fros.be/over-ons/corona .

Alle protocollen en gedragscodes voor de sportsector kan je zoals steeds terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

We houden je op de hoogte van de laatste beslissingen.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

12/08/2020 - Aanpassingen maatregelen provincie Antwerpen (12/08)

De afgelopen weken waren niet eenvoudig, ook niet voor sportclubs die gevestigd zijn in de provincie Antwerpen. We hebben ons allemaal moeten aanpassen en inspanningen moeten leveren om de situatie samen opnieuw onder controle te krijgen, en dit mét resultaat. Vandaag (12/08/2020) kondigde de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx enkele versoepelingen aan voor de provincie Antwerpen. 

Sporten in georganiseerd verband kan opnieuw volgens de sectorprotocollen (deze kan je hier terugvinden). Dit wil zeggen: 

 • met contact,
 • in een groep van maximum 50 personen,
 • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • als je de veiligheidsprotocollen volgt. 

Sporten in niet-georganiseerd verband is niet geregeld door sectorprotocollen met strikte veiligheidsvoorschriften die erop gericht zijn om COVID-veilig te sporten. Om die reden wordt enkel sporten in niet-georganiseerd verband aan extra bijkomende beperkingen onderworpen in de provincie Antwerpen. Dit wil zeggen:  

 • zonder contact,
 • in een groep van maximum 10, steeds dezelfde personen,
 • ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m². 

OPGELET: douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten moeten in heel de provincie Antwerpen gesloten blijven! Deze bepaling is enkel niet van toepassing op zwembaden. Bovendien moeten de contactgegevens van deelnemers ook 4 weken bijgehouden worden (i.p.v. 14 dagen op Nationaal niveau).

Ondanks de documenten die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veelgestelde vragenpagina die opgesteld werd speciaal voor de provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html en/of naar de van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/

Voor meer info en vragen over de huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad kan je steeds terecht op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/. 

We houden je op de hoogte van de laatste beslissingen.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

05/08/2020 - Aanpassingen maatregelen provincie Antwerpen (05/08)

FROS Multisport Vlaanderen volgt samen met jou de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet. Op woensdag 5 augustus heeft de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx enkele aanpassingen aan de maatregelen in de provincie aangekondigd. 

Voor sport werden volgende aanpassingen aangekondigd: 

1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd

2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

 • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum 50 personen.
  • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen.
  • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan.
  • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
 • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het kader van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
  • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan.
  • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht.
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m².
 • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum 10, steeds dezelfde, personen.
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m².

3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde, personen.
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m². 

Deze aanpassingen gelden in heel de provincie Antwerpen. Alle overige maatregelen blijven van kracht.

Ondanks de documenten die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veel-gestelde-vragen pagina die opgesteld werd speciaal voor de provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/faq.html.

Voor meer info en vragen over de huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad kan je steeds terecht op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

We houden je op de hoogte van de laatste beslissingen.

 Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

30/07/2020 - Herwerkte leidraad en protocollen beschikbaar

De klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector heeft alle protocollen en de leidraad herwerkt naar aanleiding van de beslissingen van de Veiligheidsraad van 23 en 27 juli. 

De herwerkte leidraad en protocollen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ .

De leidraad is een overkoepelend document voor de verschillende gedragscodes en protocollen. Hij geeft een eerste duiding bij wat er mogelijk is en wat de generieke richtlijnen zijn op basis van het ministerieel besluit over de coronamaatregelen. Het bundelt enkele algemene tips voor sportactoren om op een veilige en verantwoorde manier van start te kunnen gaan.

Voor meer specifieke vragen kan je ook altijd de FAQ’s op de website van Sport Vlaanderen raadplegen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/ .

Laat gezond verstand ten allen tijde primeren. 

 Zorg goed voor jezelf en voor anderen. 

29/07/2020 - Bijkomende maatregelen Antwerpen

FROS Multisport Vlaanderen volgt samen met jullie de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. Op maandag 27 juli heeft de provincie Antwerpen strengere veiligheidsmaatregelen aangekondigd om een nieuwe uitbraak van het coronavirus in te perken. De maatregelen gaan in vanaf 29/07/2020 (23u30) en gelden voor minstens 4 weken. 

In de provincie Antwerpen worden: 

 • individuele contactsporten verboden - noot: individuele niet-contactsporten (bv. sportschieten) zijn wel toegelaten,
 • sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar,
 • alle fitnesscentra gesloten in de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht).

Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen op de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting niet tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen. Onze medische commissie werkt volop aan een persbericht en infographic om verder duiding te geven bij deze maatregel. We houden je hiervan op de hoogte. 

De Provinciale Crisiscel zal elke dag vergaderen om de epidemiologische toestand in de provincie strikt op te volgen evenals de effecten van deze maatregelen strikt op te volgen.

Tot slot werd er op Nationaal niveau ook beslist dat er vanaf 29 juli ook een registratieplicht is voor sportlessen. De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) moeten worden geregistreerd met het oog op de contacttracing. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. Een sjabloon kan je op deze pagina onder 'Meer info' terugvinden.

Niet enkel onze overheid, ook wij als federatie vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de maatregelen te volgen. Enkel zo kunnen we het tij keren.

Volg ons op Facebook of surf naar https://www.fros.be/over-ons/corona om op de hoogte te blijven van onze laatste updates.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. 

28/07/2020 - Update na Veiligheidsraad van 27 juli 2020

De Veiligheidsraad van 27 juli 2020 heeft voor heel wat verwarring gezorgd binnen de sportsector. Bijgevolg waren we genoodzaakt te wachten op het Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 alvorens we konden communiceren. We verontschuldigen ons voor deze vertraging. 

Voor de sport verandert er niet veel ten opzichte van de laatste fase die van start ging op 1 juli 2020. Dit wil zeggen dat vanaf woensdag 29 juli: 

 • Alle sporten nog steeds toegelaten zijn mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
  • de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd met het oog op de contacttracing. Een sjabloon kan je op deze pagina terugvinden onder 'Meer info'. 
 • Maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten toegelaten zijn op sportwedstrijden- en evenementen, mits het volgen van de veiligheidsprotocollen. 
 • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte er vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar is, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen.
 • Er een mondmaskerplicht geldt vanaf 12 jaar in alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen), alsook voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

De klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector zal morgen de leidraad en de bestaande protocollen updaten. Deze kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Naast de beslissingen op Nationaal niveau kunnen er door verschillende lokale en provinciale besturen nog extra maatregelen worden afgekondigd. Dit maakt dat er géén eenduidige regels meer zijn en daarom adviseren we om steeds contact op te nemen met de lokale overheid om de geldende maatregelen op het grondgebied te kennen. 

De provincie Antwerpen heeft op 27/07/2020 een reeks extra verstrengde maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf 29/07/2020. Van zodra het Provinciaal Besluit gepubliceerd wordt, we verwachten dit morgen (29/07), communiceren we hier meer over. 

Tot slot… Ondanks het feit dat de sportbubbels kunnen bestaan uit maximaal 50 personen willen we vragen om trainingen en activiteiten zodanig te organiseren dat de sportbubbel zo klein mogelijk gehouden wordt. Hetzelfde geldt voor toeschouwers op wedstrijden en evenementen. Niet enkel onze overheid, ook wij als federatie vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de social distancing maximaal te garanderen. Enkel zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de komende periode kunnen blijven sporten in clubverband. 

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. 

 

26/07/2020 - Aanpassingen sportsector

De afgelopen week zijn er heel wat berichten op ons afgekomen. De geplande volgende fase wordt on-hold gezet en er worden opnieuw strengere maatregelen ingevoerd om het coronavirus onder controle te krijgen en een tweede golf zoveel mogelijk in te dijken. 

Graag zetten we voor jullie de huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en Vlaanderen op een rijtje:

 • Alle sporten zijn toegelaten mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
  • je de veiligheidsprotocollen volgt. Deze kan je hier terugvinden.
 • De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
 • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt. Deze kan je hier terugvinden.
 • In Vlaanderen mogen vanaf 27 juli sportactiviteiten en – wedstrijden alleen plaatsvinden achter gesloten deuren, zonder publiek en dit zowel op professioneel als amateur niveau.

OPGELET: lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van je stad of gemeente.

In tussentijd werd een draaiboek ‘code Oranje’ uitgewerkt dat op elk moment in werking gesteld kan worden. Dit scenario omvat o.a. de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en outdoor met fysiek contact, afstandsregels tussen sporters onderling en tussen sporters en begeleiders (minimaal 1,5 meter) behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, geen competitiesport waarbij fysiek contact niet vermeden kan worden… . 

Wekelijks wordt er door de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector samengezeten om snel te kunnen schakelen en extra maatregelen te nemen indien nodig. Alle protocollen alsook de leidraad voor een veilige heropstart van de sportsector en de gedragscodes kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ . De leidraad bevat nog niet de laatste beslissingen en aanbevelingen. Er wordt momenteel hard gewerkt om alles snel te updaten, dat kan zodra ministeriële besluiten alle maatregelen bekrachtigen.

Ondanks de documenten die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veel-gestelde-vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/

Het coronavirus is duidelijk nog niet weg. Het is ons samen gelukt om de sportsector opnieuw op te starten, laten we er samen voor zorgen dat we onze sporten op een veilige manier kunnen blijven beoefenen. 

We houden je op de hoogte van de laatste beslissingen.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

04/07/2020 - Nieuwe CORONA maatregelen (sportschutters)

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe CORONA maatregelen goed voor de houders van een Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie. Deze maatregelen zijn een aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.

Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020. 

1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid 

De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

 • worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
 • wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeelden
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021

2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde  de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be

 

30/06/2020 - GO voor fase 4 (1 juli)

Het was nog even wachten op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 om zeker te weten hoe de nieuwe (sport)maatregelen eruit zouden zien vanaf morgen (1 juli). Bij deze kunnen we definitief bevestigen dat: 

 • Alle sporten weer toegelaten zijn mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden;
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden;
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is;
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt.
 • De zwembaden weer open kunnen als ze voldoen aan de veiligheidsprotocollen.
 • Kleedkamers en douches gebruikt mogen worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt.
 • Publiek weer mag:
  • Vanaf 1 juli:
   • Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
   • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld.
   • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
  • Vanaf 1 augustus:
   • maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
   • Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Alle protocollen alsook de leidraad voor een veilige heropstart van de sportsector en de gedragscodes kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ .  

Ondanks de documenten die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veelgestelde vragenpagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/

Laat gezond verstand ten allen tijde primeren. 

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. 

24/06/2020 - Sporten in Fase 4 (1 juli)

Op de Veiligheidsraad van woensdag 24 juni zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf woensdag 1 juli, maar kwam sport slechts beperkt ter sprake.

De belangrijkste nieuwe beslissing voor de sportsector is dat zwembaden terug mogen openen onder specifieke voorwaarden die door de bevoegde minister en in samenwerking met de sector vastgelegd worden in een protocol.

Alle op dit moment geldende protocollen alsook de leidraad voor een veilige heropstart van de sportsector en gedragscodes kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ .

OPGELET: om te kunnen bevestigen wat er in de leidraad voor de heropstart van de sportsector en de huidige protocollen vermeld staat over fase 4, zijn we in afwachting van het ministerieel besluit dat gewoonlijk 2 tot 3 dagen na de persconferentie volgt. We houden jullie hier verder van op de hoogte.

Hoewel FROS geen grote afwijkingen verwacht, vragen we clubs om hier rekening mee te houden in de voorbereiding van hun heropstart vanaf 1 juli. 

We hebben al heel wat stappen gezet maar zijn er nog niet. Het coronavirus is er nog. Daarom blijft het belangrijk om alle geldende maatregelen te respecteren. Alleen staan we sterk, samen staan we sterker.

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

 

06/06/2020 - Leidraad heropstart beschikbaar

Op de Veiligheidsraad van woensdag 3 juni zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf 8 juni. Zo kunnen naast de outdoor sporten ook de indoor sporten opnieuw aan de slag, mits de nodige maatregelen.

Om clubs en sportcentra te begeleiden werd een nieuwe leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector uitgewerkt door de bevoegde klankbordgroep.

Al deze informatie, conform het ministerieel besluit dat op 5 juni verscheen, is vanaf heden beschikbaar via https://www.fros.be/over-ons/corona en https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/  .

Ondanks de leidraad en verschillende protocollen die ter beschikking gesteld worden, roepen de opgelegde maatregelen vaak nog heel wat vragen op. FROS verwijst daarom ook door naar de veelgestelde vragen pagina van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/cor...

Tot slot nog eens de nieuwe maatregelen in een notendop: 

 • alle maatregelen die tot nog toe voor buitensporten golden, gelden vanaf 8 juni ook voor indoorsporten;
 • in georganiseerd verband en in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter mag je sporten met een groep van maximaal 20 personen, zolang je de social distancing maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net zoals het gemeenschappelijk sportmateriaal;
 • -12-jarigen moeten de afstandsregels niet respecteren, zij mogen opnieuw vrij spelen en sporten onderling;
 • sporten in wedstrijdverband kan weer, zolang er geen contact is tussen de spelers.

We zetten een enorme stap voorwaarts maar zijn nog niet aan de finish. Laat veiligheid, solidariteit en gezond verstand primeren. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Blijf goed zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

05/06/2020 - FROS - draaiboek heropstart schietclubs

In bijlage kan u het FROS draaiboek terugvinden met richtlijnen voor de heropstart van schietclubs vanaf 8 juni 2020.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Sportschieten met max. 20 personen, inclusief en onder begeleiding van een verantwoordelijke, die toeziet op de navolging van de regels (1 verantwoordelijke per schietruimte);
 • Opleidingen/begeleidingen zijn VERBODEN tot en met 30 juni 2020;
 • Hou rekening met eventuele bijkomende of strengere regels in je gemeente;
 • Aanvullingen of nuanceringen van deze richtlijnen zijn steeds mogelijk (Ministeriële besluiten dienen nog gepubliceerd te worden);
 • Betreffende opening cafetaria dienen we te verwijzen naar de richtlijnen van de horeca (zie website crisiscentrum, op pg. 7). 

FROS wenst u veel succes te wensen in deze fase van de heropstart, en wenst u bij te staan bij vragen of moeilijkheden.

Hiervoor blijft FROS uitzonderlijk deze namiddag telefonisch beschikbaar voor uw vragen, en zal ook komend weekend via mail bereikbaar zijn!

 

03/06/2020 - Update: contactsporten -12 jarigen toegelaten

Beste clubverantwoordelijke,

Eerder deze avond ontving je reeds een corona-update per mail over de verdere heropstart van de sportsector vanaf 8 juni. Deze mail kan je ook terugvinden op onze website: https://www.fros.be/over-ons/corona

Bijkomend kan FROS nu ook melden dat: 

Er geen beperkingen inzake social distancing meer opgelegd worden voor -12 jarigen. Ook sportactiviteiten waarbij social distancing niet gegarandeerd kan worden (bv. judo) zijn bij deze leeftijdsgroep dus opnieuw mogelijk vanaf 8 juni. 

Volg ons op Facebook en surf naar https://www.fros.be/over-ons/corona om op de hoogte te blijven van onze laatste updates.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

03/06/2020 - Vrijheid centraal vanaf 8 juni

Beste clubverantwoordelijke, 

Na 11 weken is er een nieuwe fase aangebroken in onze strijd tegen het coronavirus met als uitgangspunt: onze vrijheid. Vanaf maandag 8 juni mag alles weer, behalve wat specifiek wordt verboden en dat is voor ieder van ons een grote stap voorwaarts. 

Sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder onderscheid tussen amateur- en profsport. Trainingen en wedstrijden mogen, indoor én outdoor. 

Deze nieuwe regels gelden niet voor contactsporten zoals judo, basketbal, voetbal… . Hier moet er contactloos getraind blijven worden. Ook voor zwemmers kwam er geen goed nieuws: de zwembaden blijven dicht. 

De andere regels blijven voorlopig van toepassing:

 • Je mag sporten in groepen van max. 20 personen met trainer
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten 

De heropening van de sportinfrastructuur gebeurt volgens de protocollen die minister Ben Weyts en de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector opgesteld hebben. Al deze protocollen kan je hier terugvinden.

FROS verwijst ook door naar https://www.dynamoproject.be/coronavirus voor alle informatie specifiek voor sportclubs en naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates rond het coronavirus. Bovendien kan je ook terecht op https://www.fros.be/over-ons/corona voor alle communicatie en informatie van FROS. 

Tot slot blikken we ook al voorzichtig vooruit naar 1 juli. Dan is alles opnieuw toegelaten. Ook zwembaden mogen dan open. Er blijven natuurlijk maatregelen van toepassing. Het aantal mensen dat samen mag sporten breidt dan uit van 20 naar 50. 

Vanaf dan is er opnieuw publiek toegelaten. Wel alleen zittend en met een maximumcapaciteit van 200 personen. Massa-evenementen blijven verboden.

Tot slot willen we jou bedanken voor je geduld, verantwoordelijkheidszin en solidariteit. Laten we dit vast houden want ondanks deze grote stap voorwaarts, hebben we de finishlijn nog niet bereikt.

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

25/05/2020 - Kunnen sportkampen doorgaan?

* Bericht enkel naar clubs met jeugdwerking gecommuniceerd *

Beste clubverantwoordelijke, 

Afgelopen weekend is er onduidelijkheid gerezen over het feit dat sportkampen nu al dan niet konden doorgaan in de zomer en of ze de richtlijnen voor jeugdkampen moesten volgen. Vandaag is de klankbordgroep voor de heropstart van de Sport daarover in spoedzitting bijeengekomen. Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen in de zomer nog niet van toepassing op sportkampen. De minister van Sport Ben Weyts belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust. 

Een speciale werkgroep van de klankbordgroep voor de heropstart van de sport schrijft nu de protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen uit en stemt die zoveel als het kan af op de protocollen van andere jeugdkampen. Er zijn best zo min mogelijk verschillende regels voor deze kampen, maar uiteraard vergen sportkampen soms (sport)specifieke aanpassingen en die worden nu uitgewerkt in de  protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen. Zodra die gevalideerd zijn door alle gemeenschappen, worden ze voor advies voorgelegd aan de GEES, de groep van experten die belast is met de exitstrategie. Uiteindelijk moeten alle beslissingen nog worden bekrachtigd in een nieuwe Veiligheidsraad, die er komt op woensdag 3 juni. 

Gedragscodes en protocollen zijn absoluut noodzakelijk om ook deze versoepeling in de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen. Als ze goedgekeurd zijn, communiceren en publiceren we deze ook onmiddellijk via alle FROS-kanalen. 

Blijf goed zorgen voor elkaar en hopelijk tot snel!

 

18/05/2020 - Samen vooruit!

Beste clubverantwoordelijke, 

Vanaf vandaag (18/05/2020) stellen we een leidraad ter beschikking die duidelijkheid moet brengen over de verschillende fases van de heropstart van de sportsector. De leidraad is een concrete vertaling van het advies van de minister van Sport voor deze heropstart. Hiermee willen we clubs ondersteunen bij een verantwoorde en veilige heropstart van sportactiviteiten. 

Om de tweede fase in de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, werden er gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. FROS heeft ook affiches/flyers voorzien waarmee jullie de gedragscodes op een eenvoudige manier bij jullie doelgroep(en) kunnen overbrengen. 

Dit alles kan je terugvinden op www.fros.be/over-ons/corona.

Om onze dienstverlening optimaal te kunnen afstemmen op de noden van de clubs, onderzoekt FROS op welke manier en in welke mate haar clubs geraakt worden door de coronamaatregelen.

Daarom vragen wij graag 10 minuten van jouw kostbare tijd om onze vragenlijst in te vullen voor 1 juni.

Klik hier door naar de bevraging.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker! 

 

13/05/2020 - Heropstart sportclubs vanaf 18 mei

Beste clubverantwoordelijke,

Na het advies over de heropstart van de sportsector dat vorige week verscheen, keek FROS Multisport Vlaanderen samen met jullie volop uit naar een finale uitspraak over dit advies. De overheid heeft vandaag (13/05/2020) beslist dat reguliere sportclubs vanaf maandag 18 mei hun groepstrainingen en lessen in openlucht mogen hervatten, mét de aanwezigheid van een trainer of coach en met niet meer dan 20 personen. 

Bovendien moeten alle veiligheidsmaatregelen inzake social distance en hygiëne gerespecteerd worden om de veiligheid te kunnen garanderen.

Over de volgende fases uit het geformuleerde advies over de heropstart van de sportsector werd er (nog) geen uitspraak gedaan. Voorlopig plant de nationale veiligheidsraad géén volgende stappen voor 8 juni. 

Daarnaast zullen sportevenementen al zeker verboden zijn tot 30 juni. Ook voor de zomerkampen is het nog wachten op meer nieuws. 

FROS houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijst ook door naar https://www.dynamoproject.be/coronavirus voor alle informatie specifiek voor sportclubs en naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates rond het coronavirus. Bovendien kan je ook terecht op https://www.fros.be/over-ons/corona voor alle communicatie en informatie van FROS. 

Twijfel je toch nog over de maatregelen? Onthoud dan het hoofddoel van deze maatregelen: contact zoveel mogelijk vermijden. 

De kleine stappen die we zetten, zijn stappen in de goede richting. Laten we ons daaraan optrekken! 

Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar.

 

9/05/2020 - Advies heropstart sportsector

Beste clubverantwoordelijke, 

Tijdens de afgelopen veiligheidsraad (6 mei) werd er geen uitspraak gedaan over de heropstart van de sportsector. Graag informeren we jou dan ook over het advies dat de minister van Sport, Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie hierover hebben neergelegd bij de GEES op donderdag 7 mei.

Eerst en vooral wil FROS graag benadrukken dat het gaat over een advies. Dit advies wordt door de GEES beoordeeld en kan dus nog gewijzigd worden. Anderzijds houden we ons eraan onze clubs zo goed mogelijk te informeren en de kans te geven om een heropstart optimaal voor te bereiden. 

Het advies over de heropstart heeft een duidelijk uitgangspunt: het doet er niet toe welke sport je beoefent, wel hoe je ze beoefent. De opstart van de sportsector werd daarom in een gefaseerd plan uitgewerkt. 

Overzicht voorgestelde stappen:

18 mei:

 • beperkte groep (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in open lucht in georganiseerd verband mits social distancing (max. 1 persoon/30 m ²
 • alle sportactiviteiten voor 12 jarigen (zonder toeschouwers)

1 juni:

 • individuele fysieke activiteit indoor mits social distancing met maximum 2 partners (max. 1 persoon/30 m ² ) (plus max. 1 toegelaten sportbegeleider)

15 juni:

 • beperkte groep indoor (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in georganiseerd verband mits social distancing (max. 1 persoon/30 m²)

29 juni:

 • alle sportactiviteiten (exclusief wedstrijden buiten trainingsverband waar social distancing niet kan gegarandeerd worden)

31 juli:

 • sportevenementen met gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers (inclusief wedstrijden waar social distancing niet kan gegarandeerd worden)

1 september:

 • massasportevenementen

Graag herhalen we dat het hier gaat over een advies en vragen daarom om geen voorbarige conclusies te trekken. De nationale Veiligheidsraad zal zich hier volgende week definitief over uitspreken. Van zodra er zekerheid is, brengen we jou hier zo snel als mogelijk van op de hoogte.

Blijf geduldig, blijf moedig, blijf hoopvol en blijf vooral goed zorgen voor jezelf en voor anderen.

Met sportieve groet, 

FROS Multisport Vlaanderen

27/04/2020 - Update FROS Multisport Vlaanderen

Beste clubverantwoordelijke, 

Naar aanleiding van de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad en de beslissing van het Grondwettelijk Hof m.b.t. het statuut verenigingswerk, bezorgt FROS Multisport Vlaanderen jou deze uitgebreide update. 

Coronamaatregelen: exitstrategie vanaf maandag 4 mei 

Afgelopen vrijdag (24/04/2020) heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie voor ons land bekendgemaakt. De huidige, strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten. De eerste fase, Fase 1, gaat van start op maandag 4 mei. 

Fysieke activiteit tijdens Fase 1 - 4 mei? 

Fysieke activiteit in open lucht is tijdens Fase 1 toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.  

Welke sporten kan ik beoefenen tijdens Fase 1 - 4 mei? 

Om te bepalen welke sporten je kan beoefenen tijdens Fase 1, heeft FROS een eenvoudige determinatietabel opgesteld. Op basis hiervan kan je heel gemakkelijk evalueren of je je sport wel of niet zal kunnen beoefenen tijdens Fase 1: kan ik mijn sporttak beoefenen tijdens Fase 1 - 4 mei?

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als: 

 • het beperken van contacten tussen mensen;
 • het respecteren van veilige afstanden;
 • goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd. 

FROS houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijst tot slot ook door naar https://www.dynamoproject.be/ coronavirusvoor alle informatie specifiek voor sportclubs en naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates rond het coronavirus. 

 

Statuut verenigingswerk (onbelast bijverdienen in de sportsector): vernietiging door Grondwettelijk Hof 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige week donderdag (23/04/2020) de regeling rond het onbelast bijverdienen. In het verenigingsleven geniet vooral de sportsector van het statuut. De beslissing heeft dus een erg negatieve impact op onze sector. Lees het volledige persbericht hier

Omdat het Hof rekening houdt met de moeilijkheden die voor de betrokkenen uit het vernietigingsarrest kunnen voortvloeien, dienen de gevolgen van de vernietigde bepalingen, in elk geval te worden gehandhaafd voor de activiteiten geleverd tot en met 31 december 2020. 

We volgen dit dossier op de voet en houden jullie snel op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen. Respecteer de maatregelen en laat je niet ontmoedigen. Alleen staan we sterk, samen staan we sterker! 

Met sportieve groet,

FROS Multisport Vlaanderen

15/04/2020 - Update coronavirus 15/04/2020

Beste clubverantwoordelijke, 

FROS Multisport Vlaanderen volgt samen met jullie de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. Er werd vandaag (15/04/2020) door de overheid aangekondigd dat de huidige inperkingsmaatregelen gelden tot en met zondag 3 mei 2020.  Er is zeker nog geen sprake van enige versoepeling van de basismaatregelen.

Voor sportclubs wil dit zeggen dat de clubactiviteiten niet hervat kunnen worden voor 4 mei. Tot 31 augustus mogen er ook geen massaevenementen georganiseerd worden. 

Aangezien de financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties meer en meer duidelijk begint te worden, heeft Sport Vlaanderen een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden: https://www.sport.vlaanderen/nieuws/overzicht-compensatiemaatregelen-voor-sportorganisaties/ . In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

FROS houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijst tot slot ook door naar https://www.dynamoproject.be/coronavirus voor alle informatie specifiek voor sportclubs en naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates rond het coronavirus.

De weg is nog lang, ons doorzettingsvermogen en onze wilskracht worden keer op keer op de proef gesteld maar we laten ons niet ontmoedigen. We zullen onze bestemming bereiken en zullen elkaar daar terugvinden, meer verbonden dan ooit tevoren.

Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen.

Alleen staan we sterk, samen staan we sterker!

Met sportieve groet, 

FROS Multisport Vlaanderen

27/03/2020 - Samen kunnen we dit aan!

Beste clubverantwoordelijke, 

FROS Multisport Vlaanderen volgt samen met jullie de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet. Er werd vandaag (27/03/2020) door de overheid aangekondigd dat de huidige maatregelen verlengd worden tot en met 19 april 2020 met de mogelijkheid om deze daarna te verlengen tot en met 3 mei 2020. De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd.

Dit wil zeggen dat clubactiviteiten niet voor 20 april hervat kunnen worden. Bewegen in de buitenlucht blijft wél toegelaten en dit zonder perimeter. Er wordt wel benadrukt om na je activiteit meteen terug naar huis te keren.

Dynamo Project maakte een speciale webpagina met alle informatie die specifiek voor sportverenigingen geldt: https://www.dynamoproject.be/coronavirus. Je vindt er de vragen én antwoorden die het meest gesteld worden.

FROS houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijst ook door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates. 

We blijven moedig en geduldig. We moeten elkaar steunen en creatief zijn in hoe we contact houden met familie en vrienden. Blijf zorgen voor jezelf en voor anderen. 

Samen kunnen we dit aan! 

Met sportieve groeten,

FROS Multisport Vlaanderen

27/03/2020 - Tijdelijke maatregelen sportschutterslicenties

Beste schutters,
Beste FROS leden,

De Vlaamse Regering keurde vandaag 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of  één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen.

In ons volgend FROS tijdschrift (volgende week) zullen we hier verder op ingaan.

De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen:

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt: 

 • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 17mei = (voorlopig) 65 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 20/5/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 03/6/2020.

2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten - zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. 
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 17 mei. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 17 juni.

Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be

FROS sportschuttersteam

19/03/2020 - Bevraging: impact van de coronacrisis op sportclubs

Beste clubverantwoordelijke,

De maatregelen die door de overheid genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, hebben ook op de sportsector een zware (financiële) impact.

De Vlaamse Sportfederatie vzw (de koepelorganisatie van sportfederaties en hun sportclubs) wil in kaart brengen welke moeilijkheden sportorganisaties ervaren na de uitbraak van deze crisis. Daarom vragen we jullie om zo snel mogelijk de bevraging in te vullen.

Klik hier door naar de bevraging

Alvast bedankt!

Met sportieve groet, 

FROS Multisport Vlaanderen

16/03/2020 - Maatregelen FROS Sportschieten

Beste sportschutter,

Het coronavirus teistert de samenleving, en dus ook de schietsport. De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week o.a. volgende maatregel getroffen: Alle recreatieve activiteiten, sportieve, culturele, folkloristische, ongeacht hun grootte en of ze openbaar of privé zijn, worden geannuleerd

Deze maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn voorlopig alvast geldig tot en met 3 april, wat betekent dat de schietstanden reeds tot deze datum zullen sluiten.

Vorige week  heeft FROS reeds Sport Vlaanderen gecontacteerd m.b.t. de problematiek rond de sportschutterslicentie in deze periode. Wat met nog te behalen schietbeurten nu de schietstanden gesloten zijn?
Gezien de bepalingen hierover in het sportschuttersdecreet vraagt Sport Vlaanderen hierover advies aan het kabinet Weyts, bevoegd voor sport.
We hopen spoedig antwoorden te hebben en houden onze clubs en schutters hiervan op de hoogte!

Om besmettingen te voorkomen en in lijn met de maatregelen van de Overheid zullen er vanaf dinsdag 17 maart geen sportschutters meer worden toegelaten op de kantoren van FROS. Dringende items kunnen uiteraard steeds worden gedeponeerd in onze brievenbus die we dagelijks controleren.

U mag ons uiteraard steeds contacteren bij vragen of voor meer info, maar u begrijpt ongetwijfeld dat ook FROS steeds dient te verwijzen naar de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Laten we samen hopen dat we onze fantastische sport spoedig weer kunnen aanvatten!

FROS sportschuttersteam

12/03/2020 - Gezond verstand, geen paniekvoetbal!

Beste clubverantwoordelijke, 

Sport beleven we samen, zo ook in deze corona-tijden. FROS ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheid van haar leden en diens familieleden en vrienden te beschermen en adviseert daarom alle sport- en clubactiviteiten tot en met 31 maart te annuleren, startend vanaf vandaag (12/03/2020). 

We blijven benadrukken dat sport op zich geen verhoogd risico met zich meebrengt en moedigen aan om te blijven bewegen op een verantwoorde manier. Respecteer hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen. 

FROS houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijst ook door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ voor de laatste updates. 

Heb je nog specifieke vragen? Mail dan naar micha.vanlessen@fros.be

Met sportieve groeten,

FROS Multisport Vlaanderen

 

 

11/03/2020 - Sporten en het coronavirus

De hele wereld is dezer dagen in de ban van het Coronavirus. Zo ook de sportwereld. Mogen geplande sportevenementen doorgaan? Neem je als atleet wel of niet deel aan wedstrijden? En wat met je wekelijkse clubtraining? Wij proberen hier een antwoord te g even op de meest prangende vragen.

Belangrijkste richtlijn: voorkom dat je ziek wordt

 • Voor de laatste updates verwijs je best door naar de website www.info-coronavirus.be. Hierop staan alle richtlijnen van de overheid.
 • De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te annuleren.
 • Wat te doen om besmetting te voorkomen? Volg de 7 adviezen in onderstaande infographic.

 

Voor organisatoren van sportevenementen, sporters en fans

Er zijn momenteel enkele bijkomende aanbevelingen voor de hele sportsector:

 • De hygiënemaatregelen zijn de belangrijkste. Zorg er in clubs en op evenementen voor dat mensen ze kunnen volgen: geef hen de mogelijkheid om handen te wassen.
 • Alle fans en sporters die zich ziek voelen of koorts hebben, blijven thuis.
 • Neem na koorts extra dagen rust. Heb je bijvoorbeeld x-aantal dagen koorts gehad, dan moet je datzelfde aantal dagen uitzieken voor je opnieuw start met sporten.
 • De overheid wil het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen,..) wordt afgeraden.
 • De overheid raadt de sporters aan om niet van elkaars drinkbus te drinken.
 • Indien van toepassing: contact met sporters is op dit ogenblik niet wenselijk. De overheid vraagt fans daarom om in deze periode sporters niet meer om handtekeningen, handshakes, selfies, shirts, te vragen.
 • De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te annuleren.

Bron: https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/informeer-je-over-het-coronavirus