• touwtrekken
Structuur & goed bestuur

Structuur & goed bestuur

Het reilen en zeilen van de vzw FROS Multisport Vlaanderen wordt wettelijk en op fundamentele wijze geregeld door de statuten. Wat niet expliciet omschreven staat of verdere uitdieping vraagt, vind je in het huishoudelijk reglement. In ons organogram vind je de schematische voorstelling van de functies en diensten van FROS met hun onderlinge relaties.

Algemene Vergadering
Het hoogste orgaan van de vzw is uiteraard de Algemene Vergadering die op representatieve wijze is samengesteld. In de Algemene Vergadering zetelen de werkende leden met stemrecht.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit gedreven bestuurders die samen het beleid en de toekomst van FROS mee uitstippelen en die verkozen zijn door de AV: Geert Gysel (voorzitter), Eddy Vanherbruggen (secretaris), Martine Verheyen (penningmeester), en bestuursleden Louis Vets, Patrick Van Acker, Micha Vanlessen, Ianthe Quireyns, Hubert Mattens, Leen Vanderheyden en Dirk Meulemans.

FROS sportclubs
De basisinfo van onze aangesloten clubs vind je via de interactieve kaart van Sport Vlaanderen!
(Tip bij gebruik: Via 'filtercriteria' kan je gerichter op zoek gaan.)